Susan Marletta Hart Logo

Hooggevoeligheid

Alles zien, alles horen; een kamer binnenkomen en niet alleen de meubels en de mensen, maar ook de onuitgesproken conflicten waarnemen; veel behoefte aan rust, aan tijd voor jezelf om na te denken en te dromen – het zijn zomaar wat kenmerken van hooggevoelige mensen.
Ongeveer 20 procent van de mensen is hoogsensitief, een begrip sinds Elaine Aron. HSP’ers vinden het moeilijk de grote hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons afkomt, te verwerken.

Zolang hooggevoeligen hun eigen gevoeligheid niet onderkennen, lijden ze vaak onnodig. We leven in een snelle wereld van gewin en succes. Daar voelt een emotionele, bedachtzame hooggevoelige zich vaak overrompeld en onder druk gezet. Met als gevolg stress en verlies van levenskwaliteit. Toch hoeven hooggevoelige mensen geen slachtoffer van hun eigenschap te zijn. Zij kunnen leren de gevoeligheid aan te wenden om tot kracht te komen. Hooggevoeligheid lijkt aanvankelijk een hele opgave, maar is een gave. Om gelukkig en gezond te blijven, zullen hooggevoeligen een levensstijl moeten kiezen die bij hen past.

Ben jij ook hooggevoelig?
Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen met het gevoel anders te zijn dan anderen. Waarin hooggevoelige mensen zich dan precies anders voelen, is vaak moeilijk uit te leggen. Het begint meestal vanaf het moment dat ze zich kunnen herinneren en ze zijn er zo mee verweven, dat ze het gevoel anders te zijn dan anderen, niet goed kunnen benoemen.
Het is een gevoel, een ervaring, een besef dat hen danig in de weg kan zitten en dat vaak (niet altijd) voor moeilijkheden en problemen zorgt. Zo sterk dat sommigen zich wel eens vertwijfeld afvragen: ben ik soms gek?

Als je hooggevoelig bent, dan herken je je in de regel in verschillende van de volgende uitspraken:

– Ik neem veel stemmingen van mezelf en anderen waar.
– Ik heb de indruk dat ik meer dan anderen details en subtiliteiten opmerk.
– In een drukke omgeving voel ik me afgeleid, geïrriteerd, snel vermoeid, ongeconcentreerd.
– Ik heb een rijke innerlijke belevingswereld.
– Ik (dag)droom en fantaseer graag.
– Ik wil zorgzaam en bewust leven.
– Ik houd me bezig met schoonheid en kunst.
– Ik wordt door veel dingen diep geraakt.
– Ik houd van stilte en rust en heb ze soms heel hard nodig.
– Ik vraag me af wat de ware zin van het leven is.

Als je hooggevoelig bent, dan kom je ermee op de wereld; het is een aangeboren eigenschap. Zowel mannen als vrouwen zijn er in gelijke mate mee ‘behept’. Gevoeligheid wordt vaak als iets vrouwelijks beschouwd, maar dat is ten onrechte: mijn lezerspost is het bewijs dat minstens evenveel mannen hooggevoelig zijn!

Zie het zo: de ene mens heeft een superintelligent brein, de ander een uitzonderlijk atletisch lichaam en een hooggevoelige heeft een bijzonder verfijnd zenuwstelsel – naast zijn andere talenten.

Lees verder

 

BOEKEN:
Leven met hooggevoeligheid Voluit leven met hooggevoeligheid Aandachtig leven met hooggevoeligheid Leven met hooggevoelige kinderen
'Hoewel ik wist dat ik hooggevoelig ben en er al heel wat over gelezen had, gaf jouw boek me het gevoel thuis te komen. Het ligt voor altijd in mijn nachtkastje, om in te grasduinen op momenten dat ik overspoeld geraak en mijn richting wat verlies.' (I.M)

Lees verder
   
Binnenkort

 Retreats met Susan
Val Sinestra 

©SUSAN MARLETTA-HART

Algemene voorwaarden